Lưu ý:

Về việc xác nhận đơn hàng:

  • Xác nhận qua điện thoại: áp dụng cho các đơn hàng chưa có đủ thông tin giao hàng cần thiết hoặc khách có yêu cầu này
  • Xác nhận qua tin nhắn SMS và Email: áp dụng cho các đơn hàng có đầy đủ thông tin giao hàng hoặc khách có yêu cầu Giao hàng không cần gọi xác nhận

Đơn hàng sẽ tự động hủy nếu:

  • Nhân viên của Siêu Thị Bản Quyền không liên lạc được với Khách hàng tại thời điểm giao hàng (tối đa 3 cuộc gọi và mỗi lần cách nhau 15 phút).
  • Nhân viên tổng đài của Siêu Thị Bản Quyền không liên lạc được với Khách hàng để xác nhận đơn hàng.